top of page

Similarity Check is 'n multi-uitgewer-inisiatief om gepubliseerde en voorgelegde inhoud vir oorspronklikheid te skerm.  PTL  uitgewer gebruik die  iThenticate sagteware om gevalle van oorvleuelende en soortgelyke teks in voorgelê manuskripte op te spoor. Waar jy ook al die “CrossRef  Similarity Check” of “iThenticate” logo's, kan jy gerus wees dat die uitgewer wie se inhoud jy lees, daartoe verbind is om plagiaat aktief te bekamp en oorspronklike navorsing te publiseer.  Om meer uit te vind oor Similarity Check besoek  http://www.crossref.org/similaritycheck.html

bottom of page