top of page

Onomkeerbare transformasies van 3d-lood(ii)

Koördinasie polimere via meganochemie;

Voorlopers vir die voorbereiding van lood(ii) chloried/bromied/sulfied nanopartikels

ALI MORSALI, VAHID SAFARIFARD

  1,2

TarbiatModares Universiteit, Teheran, Iran

E-pos: 1morsali_a@modares.ac.ir, 2v.safarifard@modares.ac.ir

Abstract- Onomkeerbare kristal-tot-kristal transformasies van 3D lood(II) koördinasie polimere met die ligand 1H-1,2,4triasool-3-karboksielsuur (HL), vanaf [Pb(L)(µ2-Cl)(H2O) ]n (1) na [Pb(L)(µ2-Br)(H2O)]n (2) en [Pb(L)(µ1,1-NCS)(H2O)]n (3) deur vastestof anioon -vervangingsprosesse onder meganochemiese reaksies, is bestudeer. Hierdie onomkeerbare vaste toestand strukturele transformasies van verbinding 1 na verbindings 2 en 3, is geverifieer deur PXRD metings. PbCl2, PbBr2 en PbS nanopartikels is verkry deur termiese ontbinding van verbindings 1, 2 en 3 in oliesuur as oppervlakaktiewe middel onderskeidelik by 200 °C onder lugatmosfeer.

bottom of page